Käyttöehdot

1. Tietoja tästä asiakirjasta:

1.1 Tässä asiakirjassa vahvistetaan jälleenmyyjän, A&D -yrityksen, ostoryhmän, loppukäyttäjän, vähittäiskaupan asiakkaan tai muun LEMA Technology ("LEMA") -myynnin ehdot ("ehdot", "nämä ehdot"). muu yksikkö ("PURCHASER")

1.2 LEMA voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Nämä muutokset eivät vaikuta PURCHASERin jo lähettämiin tilauksiin.

2. Määritelmät:

2.1 Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys:

- arkipäivä: maanantaista perjantaihin. lukuun ottamatta pankki- tai muita yleisiä vapaapäiviä

- Sopimus: Sopimus, joka syntyy, kun LEMA sitoutuu toimittamaan Tavarat PURCHASERille sovittuun hintaan ja joka sisältää nämä ehdot

- Toimitusosoite: PURCHASERin toimittama toimitusosoite LEMA: lle.

- Tavarat: PURCHASERin tilaamat tavarat

- Hinta: LEMA: n ilmoittama Tavaroiden hinta ja suostuu toimittamaan tavarat OSTAJALLE

- LEMA: LEMA Technology, Kiinassa rekisteröity yritys, ensisijainen puhelinnumero: +86 10 69412688

- OSTAJA: henkilö tai yhteisö, joka tilaa tavaroita LEMA Technology -yhtiöltä

3. sovellus:

3.1 Nämä ehdot koskevat kaikkia PURCHASERin tekemiä tilauksia, ellei vaihtoehtoisista ehdoista ole erikseen kirjoitettu ja sovittu. Muita ehtoja ei sovelleta.

 

4. Hinnoittelu:

4.1 Kaikki hinnastot, esitteet ja luettelot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, ja kaikkien tavaroiden hinta edellyttää LEMA: n vahvistusta, kun PURCHASER tekee tilauksen. Kaikki tarjoukset, jotka LEMA tekee tavaroiden toimittamiseksi klo tietty hinta on avoinna vain 30 päivää, ellei LEMA-tarjouksessa ole toisin ilmoitettu. Tämän ajanjakson jälkeen LEMA-tarjous peruutetaan.

 

5. Ostotilaukset:

5.1 Tavaroiden toimittamista koskeva sopimus PURCHASERin ja LEMA: n välillä tehdään, kun LEMA ilmoittaa OSTAJALLE tässä mainittujen Tavaroiden hinnasta ja ehdoista ("tilaus") ja OSTAJA haluaa jatkaa Tavaroiden tilaamista.

5.2 Voit lähettää ostotilauksia sähköpostitse myyntiedustajalle. Kaikkien ostotilausten on sisällettävä: Täydelliset laskutustietosi, mukaan lukien laskutusosoite, yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa. Täydelliset toimitustiedot (mihin tavarat tulisi lähettää), mukaan lukien fyysinen osoite, yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa sekä mahdolliset erityiset toimitusvaatimukset (erityisistä toimituspyynnöistä saattaa aiheutua lisämaksuja) ja pyydetty toimituspäivämäärä (erittäin tärkeä - katso alla )

Pyydetty toimituspäivä on pakollinen osa tilausta. Toimituspäivän ilmoittamatta jättäminen johtaa tilauksen toimittamiseen heti, kun se on valmis. Toimituspäivämäärän ilmoittaminen, joka on aikaisempi kuin tilauksen kohteiden ilmoitetut toimitusajat, johtaa tilauksen toimitukseen heti, kun se on valmis. Jos tarvitaan tietty toimituspäivä, ilmoita hyväksyttävä päivämääräalue, koska sitä ei ehkä voida toimittaa tiettynä päivänä. Jos tilausta ei voida vastaanottaa ennen tiettyä päivämäärää, ilmoita päivämäärä "ei ennen", sillä ehdolla, että tilaus voi saapua milloin tahansa kyseisen päivän jälkeen eikä välttämättä saapu seuraavana päivänä.

5.3 LEMA: n hyväksymiä ostotilauksia ei voida muuttaa tai peruuttaa ilman LEMA: n suostumusta, mikä suostumus voi riippua Asiakkaan suostumuksesta maksaa vaaditusta muutoksesta tai peruutuksesta johtuvat korotetut tai lisäkustannukset, mukaan lukien mutta ei rajoittuen 25 prosenttiin (30%) ) peruutusmaksu, jos tilaus peruutetaan tai sitä muutetaan vähintään XNUMX (XNUMX) päivää ennen arvioitua toimituspäivää. Tuotteita, joilla on mukautetut vaihtoehdot, ei voi peruuttaa tai palauttaa.

6. Toimitus:

6.1 OSTAJA maksaa kaikki toimituskulut, ellei LEMA sovi kirjallisesti toisin.

6.2 Toimitus tapahtuu PURCHASERin tilauksessa ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tilausta ei kuitata tai käsitellä ilman vahvistettua toimitusosoitetta.

6.3 LEMA ei ole vastuussa mistään tavaroille aiheutuneista vahingoista kuljetuksen aikana. Kaikki tavaroissa olevat riskit siirtyvät ostajalle, kun tavarat poistuvat LEMA-varastosta.

6.4 Kaikki toimitusajat ovat likimääräisiä ja saattavat muuttua. Toimituksen viivästyminen ei anna OSTAJALLE oikeutta pidättää maksu kieltäytyä vastaanottamasta Tavaroita, saamasta sakkomaksuja tai purkaa sopimus

6.5 OSTAJAN vastuulla on varmistaa, että PURCHASERin tilaamien tavaroiden toimitusosoitteeseen pääsee turvallisesti riittävästi, ottaen huomioon PURCHASERin tilaamien tavaroiden koko, paino ja pääosa. Jos tilattuja tavaroita ei voida lastata puutteellisen pääsyn vuoksi, tavarat voidaan palauttaa tavaravarastoon ja ylimääräisiä rahtivarastointimaksuja ja lisätoimitusmaksuja voidaan periä.

6.6 Ostajan vastuulla on varmistaa, että PURCHASER on mitannut alueen, johon tavarat asennetaan (samoin kuin kaikki asennusalueen sisäänkäynnin alueet) oikein varmistaakseen, että pääsy on riittävä ottaen huomioon

huomioon PURCHASERin tilaamien tavaroiden koko, paino ja pääosa.

6.7 Ellei PURCHASER ole läsnä tavaroiden noutamisessa, tai PURCHASER kieltäytyy perusteettomasti ottamasta Tavaroita vastaan. LEMA voi periä ostajalta kohtuulliset kustannukset tavaroiden palauttamisesta rahtivarastoon, kohtuulliset varastointikustannukset ja kohtuulliset maksut tavaroiden toimittamisesta jälleen ostajalle. Lähetyksen epääminen ei missään tapauksessa merkitse tilauksen peruuttamista tai vaatimusta periä takaisin tai kieltää tilauksen maksu.

7. Ylivoimainen este:

7.1 Vaikka LEMA pyrkii täyttämään kaikki tilaukset ilmoitettujen toimitusaikojen puitteissa, tietyt LEMA: n valvomat olosuhteet voivat estää tämän. Näihin olosuhteisiin kuuluvat luonnonkatastrofit, kuten tulipalo, tulvat, väkivaltaiset myrskyt, palvelukeskeiset työkiistat, poissulkemiset, kuljetusvaikeudet, koneiden viat, toimittajien laiminlyönnit, tavarantoimittajien toimittamat tavarat tai komponentit tai vastaavat hallitsemattomat vaikeudet. Jos tällaiset olosuhteet ilmenevät. LEMA: lla on oikeus ja sillä on aikaa i) etsiä vaihtoehtoisia järjestelyjä Ostajan kanssa, (ii) enää toimittaa Tavaroita ja toimittaa PURCHASERille täysi hyvitys tai (ii) toimittaa Tavarat vasta, kun asiaankuuluvat olosuhteet sen sallivat.

 

8. Maksuehdot:

8.1 Ostaja sitoutuu maksamaan hinnan, toimituskulut ja muut sovitut maksut. Suosittelemme, että PURCHASER käyttää Telegraphic Transferia (T / T) yleisimpänä menetelmänä Kiinassa, Jos PURCHASER haluaa soveltaa muita maksuehtoja, kuten luottokirja näkyvissä (L / C näkyvissä) tai asiakirjat maksua vastaan ​​näkyessä ( D / P näkyvissä), PURCHASERin on vahvistettava myyntiedustajamme kanssa ennen tilauksen tekemistä.

8.2 Ellei toisin ole sovittu, Tavaroiden maksuehtojen on oltava 70% ennakkoon tilaushetkellä maksetusta hinnasta ja ennen lähetyspäivää erääntyvästä maksusummasta. Tilauksen tuotanto alkaa vasta, kun ensimmäinen 70% talletusmaksu on vastaanotettu. Jos molemmat osapuolet sopivat erityisistä tuotteiden toimitusajoista, jotka ovat enintään 4 viikkoa, koko maksu suoritetaan heti tilauksesta.

8.3 Kaikki muut kuin kohdassa 8.2 mainitut ehdot edellyttävät LEMA: n hyväksymää hyvityshakemusta.

8.4 Kaikki laskut maksetaan LEMA: n kotipaikassa / tai pankkitilin kautta, kuten Laskussa mainitaan. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä.

LEMA: lla on oikeus (i) saada PURCHASERilta korko, joka on 1% kuukaudessa kaikista lainoista, (ii) saada PURCHASERilta vielä 10% kaikista lainoista tai 100 dollaria (kumpi on suurempi); ja / tai (iii) keskeyttää ja / tai irtisanoa ilman erillistä ilmoitusta kaikki PURCHASERin kanssa tehdyt sopimukset (mukaan lukien tämä sopimus) korvaamatta tai palauttamatta tällaisten sopimusten perusteella maksettuja summia.

8.5 Visa, MasterCard ja Western Union hyväksytään 3.75% käsittelymaksulla.

8.6 Kaikki maksut suoritetaan Yhdysvaltain varoissa.

 

9. Viat ja valitukset:

9: 1 OSTAJAN on tarkastettava tavarat välittömästi saapuessaan at toimitusosoite.

9.1.1 VAIHEET, JOITA HAKETTAVA SAATA LÄHETYS

(i) TARKISTA LUKU

Varmista, että saat niin monta laatikkoa kuin toimituskuitissa on mainittu. Jos havaitaan pulaa, merkitse tarkalleen kuinka monta laatikkoa on lyhyt kuljetusyhtiön toimituskuitista, ja pyydä kuljettajaa huomaamaan pula kopiossasi.

(ii) TARKASTA TUTKI KUKIN PAKKAUS VAHINKOA VARTEN

Jos vaurioita on näkyvissä, merkitse tämä tosite kuittiin ja pyydä kuljettajaa merkitsemään vahingot selvästi kopioosi. Jos epäilet, että pakkauksen sisältö voi vaurioitua, vaadi kuljettaja pysymään läsnä, kun avaat laatikon ja tarkastat yhdessä sisällön. Kaikki havaitut piilotetut vauriot on merkittävä myös toimituskuittiin ja kopioon. Säilytä kopio.

(iii) HETI TOIMITUKSEN JÄLKEEN, AVAA KAIKKI PAKKAUKSET JA TARKISTA TAPAHTUNEET VAHINGOT

Kaikki pakkaukset on avattava ja sisältö tarkastettava mahdollisten piilevien vaurioiden varalta.

(iv) ILMOITA MAHDOLLISISTA ONGELMISTA LEMA-ASIAKASPALVELUILLE VASTAAN (+86 10 69412688)

Jos vahinkoja havaitaan, yksityiskohdat tulee ilmoittaa LEMA: lle välittömästi. Piilotettujen vahinkojen ilmoittamatta jättäminen 5 kalenteripäivän kuluessa toimituspäivästä voi johtaa siihen, että rahdinkuljettaja kieltäytyy korvauksesta ja korvauskustannukset voivat olla sinun vastuullasi.

9.1.2 VAIHEET, JOITA KUN KULJETTAJA TARKISTAA VAURIOIDUT TUOTTEET

(i) OVAT VAHINGOINTI TUOTTEITA SAAVASSA ALUEESSA

Varmista, että vahingoittuneita esineitä ei ole siirretty vastaanottoalueelta. Anna tarkastajan tarkastaa vaurioituneet esineet, laatikot, sisäiset pakkausmateriaalit ja rahtikirja. Säilytä toimituskuitti, koska sitä tarvitaan todisteena hakemuksen jättämisen yhteydessä.

(ii) LÄHETÄ SEN TARKASTAJAN RAPORTIN TÄYTTÖÖNOTTO HUOLELLISESTI ENNEN ALLEKIRJOITTAMISTA

Jos et hyväksy tarkastajan lausunnossa esittämiä lausuntoja, älä allekirjoita sitä. Ellei korjaukset ole täysin tyydyttäviä, varmista, että tarkastaja vaatii vaihtamista tarkastusraporttiin. Uuden kohteen voi tilata vain, jos raportissa on määritetty "korvaa".

(iii) JATKA VAHINGOITTUNEEN TAVAROIDEN SÄILYTTÄMISTÄ

Vaikka tarkastus on saatu päätökseen, vaurioituneita esineitä ei voida käyttää tai hävittää ilman kuljetusyrityksen tai LEMA: n kirjallista lupaa. Kun korvausvaatimus on ratkaistu, rahdinkuljettaja joko noutaa vahingoittuneet tuotteet tai lähettää kirjeen, jossa sinua pyydetään hävittämään tavarat.

9.2 Jos Ostajalla on valituksia Tavaroiden luonteesta, määrästä, laadusta tai ulkotilasta tai muita kohtuullisen ilmeisiä Tavaroita koskevia valituksia. OSTAJAN on ilmoitettava LEMA: lle toimitushetkellä ja kirjattava se alkuperäiskappaleeseen kuljetusasiakirjoihin ja / tai toimitusraporttiin.

9.3 Jos Ostajalla on valituksia tavaroissa olevista näkymättömistä vioista. OSTAJAN on ilmoitettava LEMA: lle välittömästi vian havaitsemisesta. Tavaroiden palauttaminen edellyttää LEMA: n kirjallista suostumusta.

9.4 Palautettujen tavaroiden hyväksyminen on aina LEMA: n harkinnan alaista, eikä se osoita LEMA: n sopimusta palautuksen kustannusten korvaamisesta. Valituksen olemassaolo ei vapauta PURCHASERia velvollisuudesta maksaa hinta ilmoitettuna eräpäivänä.

9.5 Rajoittamatta edellä mainittua. OSTAJALLA ei ole oikeutta palauttaa tavaroita, jos:

(i) Tuote on valmistettu PURCHASERin määritysten mukaan tai se on räätälöity PURCHASERille; tai (ii) OSTAJA on puuttunut tavaroihin tai muokannut niitä millään tavalla.

10. Säilytys:
· 10.1 Hinnan täyteen maksamiseen asti LEMA säilyttää tavaroiden omistajuuden, ja tavarat on pidettävä alkuperäisessä kunnossaan.
10.2 Viivästyneiden maksujen tapauksessa LEMA: lla on oikeus noutaa Tavarat PURCHASERilta PURCHASERin vastuulla ja kustannuksella ilman erillistä ilmoitusta.
11. Irtisanominen:

11.1 Jos PURCHASER laiminlyö minkä tahansa SOPIMUKSEN mukaisen PURCHASERin velvoitteen tai noudattaa mitä tahansa alla mainittuja takuita, LEMA: lla on oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. OSTAJAN on maksettava kaikista tuotteista, jotka on saatu valmiiksi tuotannossa ja jotka on lähetetty (tai on tarkoitus toimittaa) PURCHASERille, ja maksaa kaikista vahingoista ehdottomasti kiinteän vähimmäismäärän ollessa 30% sovitusta hinnasta (tai tilausten tapauksessa) räätälöityjä tuotteita tai tuotteita, jotka on valmistettu epätyypillisistä tai mukautetuista kokoonpanoista, 50% sovitusta hinnasta).

12. Takuu:

12.1 LEMA tarjoaa ostajalle rajoitetun tuotetakuun kaikille tuotteille. Ostopäivästä lukien LEMA: n takuu kattaa seuraavat tuotteet seuraavasti:

  • 3 vuoden takuu teollisuustason tuotteille

Videoseinäohjain: VK-sarja / VK Lite-B -sarja / VK Lite-S -sarja / NP Pro -sarja

Matriisikytkin: MT-sarja / AM-sarja

 

  • 2 vuoden takuu kaupallisen tason tuotteille

Videoseinäohjain: CR-sarja, CS-sarja, CE-sarja, CL-sarja, TK-sarja, TM-sarja, TS-sarja

 

  • 1 vuoden takuu näyttötuotteille ja muille

LCD-näyttö, LED-näyttö, AV-laajennin, jakaja, videonkiertoprosessori, tekstityksen peittoprosessori, geometrinen korjausprosessori, muunnin, kaapeli, kiinnike

 

12.2 Takuu on voimassa vain, jos PURCHASER ilmoittaa LEMA: lle välittömästi tavaroiden puutteista, jotka johtuvat suoraan suunnittelu- tai valmistusvirheestä. Tämän takuun vaatimuksista mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset, kuten verot ja lähetyskustannukset, vastaa PURCHASER. Tehdessään takuuvaatimuksen LEMA tutkii tavaroiden väitetyn vian. Jos tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tavarat ovat viallisia LEMA: n suunnittelun tai valmistuksen takia, ostetut tavarat on korvattava kokonaan tai osittain samanlaisilla ja laadukkailla tavaroilla.

12.2 Takuu ei ole voimassa seuraavissa, ei rajoitetuissa olosuhteissa:

(a) tavaroiden väärinkäyttö tai väärinkäyttö, mukaan lukien tavaroiden käyttöä koskevien LEMA-ohjeiden noudattamatta jättäminen;

(b) tavaroiden huollon puute;

(c) jos tavaroita on käytetty tarkoitukseen, johon niitä ei ole tarkoitettu

(d) jos PURCHASER jättää huomiotta minkä tahansa näiden ehtojen ehdon.

12.3 Jos LEMA suorittaa korjauksia, takuu rajoittuu korjauksiin, jotka LEMA on suostunut suorittamaan, tai varaosiin, jotka LEMA on suostunut toimittamaan sopimuksessa. LEMA veloittaa PURCHASERilta kaikki muutokset, korjaukset, muutokset ja / tai laajennukset, ellei niistä ole sovittu osana alkuperäistä sopimusta.

12.4 Räätälöityjä tilauksia ei voi peruuttaa, kun ne on tuotettu tuotantoon.

13. Henkinen omaisuus:

13.1 PURCHASER on lisensoinut kaikki tilaustöiden toteuttamisesta johtuvat immateriaalioikeudet, mukaan lukien piirustuksiin, teksteihin ja malleihin tai niihin liittyvät, LEMA: lle maailmanlaajuisesti. OSTAJAN on suoritettava kaikki toimet ja tehtävä kaikki tämän lausekkeen noudattamisen edellyttämät sopimukset.

13.2 PURCHASER takaa, että Tavaroiden valmistus, tuotanto ja lopputoimitus ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja PURCHASER korvaa täten LEMA: lle kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat väitteistä minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien rikkomisesta ja PURCHASER korvaa LEMA: lle vahingot (sekä välittömät että välilliset), jotka LEMAlle aiheutuu. Sopimuksen ehtona PURCHASER sitoutuu sallimaan LEMA: n käyttää LEMA: n markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksessa PURCHASERin sijaintiin asennettuja Tavaroita koskevia kuvia. Sallimalla LEMA: n käyttää tavaroiden kuvia, PURCHASER siirtää automaattisesti LEMA: lle lisenssin käyttää näitä kuvia rajoituksetta LEMA-tuotteiden ja -palvelujen mainostamiseen.

14. Ei vastuuta liiketoiminnan tappioista:

14.1 Sovellettavan lain sallimissa rajoissa LEMA kieltää kaikenlaiset takuut, joko suorat tai epäsuorat, tavaroihin liittyen. Tämä ei vaikuta PURCHASERin lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana.

2 LEMA ei ole vastuussa sopimuksessa, vahingonkorvauksessa (mukaan lukien, mutta ei rajoituksetta, huolimattomuus), sopimuksen tekemisessä tai muissa esityksissä (lukuun ottamatta vilpillisiä tai huolimattomia vääristelyjä) tai muuten näiden ehtojen ulkopuolella tai niiden yhteydessä seuraavista syistä: (i) taloudelliset tappiot (mukaan lukien rajoituksetta tulojen, voittojen, sopimusten, liiketoiminnan tai odotettujen säästöjen menetys); tai (ii) liikearvon tai maineen menetys; tai (iii) erityiset tai epäsuorat tappiot, jotka kyseiselle osapuolelle aiheutuvat tai ovat aiheutuneet ehtojen minkä tahansa asian määräyksistä tai niiden yhteydessä.
15. Yleistä:
15.1 Ostajan toimeksianto: Ostaja ei saa siirtää sopimuksen etua tai mitään sen mukaisia ​​oikeuksia kenellekään muulle ilman LEMA: n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
15.2 Yhtiön toimeksianto: LEMAlla on oikeus siirtää sopimuksen edut ja kaikki sopimuksen mukaiset velat.
15.3 Alihankinta: LEMA voi tehdä alihankintana sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan.
15.4 Virheelliset ehdot: Jokainen sopimuksen ehto on erillinen ja erotettavissa, ja jos jokin ehto katsotaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se irtisanotaan ja muut ehdot jatkuvat täysimääräisinä.
15.5 Luopuminen: LEMA voi toisinaan LEMA: lla yksin ja ehdottomasti päättää olla käyttämättä tai odottaa ennen LEMA-oikeuksien käyttämistä. Jos LEMA tekee niin, LEMAlla on edelleen oikeus vaatia sopimuksen tiukkoja ehtoja milloin tahansa myöhemmin.
15.6 Laki ja toimivalta: Sopimukseen sovelletaan Kiinan kansantasavallan lakeja, ja Pekingin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.

Tilaa uutiskirjeemme

Vastaanota viimeisimmät uutiset palveluistamme ja tuotteistamme.

Tilaa nyt

English English
tukikeskus
puhelin   +86 10 64912688
postilaatikko   [sähköposti suojattu]
Yhteystiedot

Tekijänoikeus © 2020 LEMA Technology Kaikki oikeudet pidätetään            Sivukartta | Käyttöehdot | Laillinen  | SSL 

?>